GERIAUSI PASIŪLYMAI KAUNE

http://bkategorija.lt/naujos-grupes http://bkategorija.lt/naujos-grupes http://bkategorija.lt/naujos-grupes http://bkategorija.lt/naujos-grupes

Kaina 159 eu.

Kaina 300 eu.

               AKCIJA Kaina 270 eu.

MOKSLEIVIAMS IR STUDENTMAS

*Galioja iki 2016.08.15

Vietų skaičius ribotas

Akcija

570

550

*Galioja iki 2016.08.15

Vietų skaičius ribotas

                                Kaina                

850 eu.

*Galioja iki 2016.08.15

Vietų skaičius ribotas

DAR DAUGIAU PASIŪLYMŲ

 

Naujienos


PAKEISTA EISMO TVARKA KAUNO GATVĖSE -REGITROS EGZAMINŲ MARŠRUTUOSE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šių metų Spalio 15 d. vakarą apie 19 val., Vilijampolėje Tilžės ir Kėdainių gatvių sankryžoje buvo nubraižyta "Stop" linija prie kelio ženklo "Stop".

Pagal kelių eismo taisykles vairuotojas turi sustoti pie "Stop: linijos, o ne prie "Stop" ženklo.

Pagal egzaminų centro "Regitra" egzaminų kriterijus nesustojus arba sustojus ne pagal kelių eismo taisyklų reikalavimus - tai yra kritinė klaida.

"Stop" ženklas ir "Stop" linja

Būtina sustoti prie "Stop" linjos


RUGSĖJO 1oji. TAI NETIK MOKSLO METŲ PRADŽIA, BET IR EISMO DALYVIŲ ATSAKOMYBĖS PADIDĖJIMAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PATARIMAI VISIEMS KO NEREIKTŲ PAMIRŠTI ESANT KELYJE:

Patarimai vairuotojams.

Vairuoti, vadinasi, numatyti. Svarbiausia neviršyti nustatyto greičio – važiuojant leidžiamu greičiu

galima įdėmiau stebėti aplinką, yra daugiau laiko imtis veiksmų pavojui išvengti.
Dabar ypač svarbu stebėti vaikus, kurie kartais gali pasielgti visai nelauktai. Pavojingos vietos kelyje

– pėsčiųjų perėjos, sankryžos, ten, kur blogas kelio matomumas.
Reikia atminti ir apie antrą ,,pėsčiųjų perėjų“ rūšį: tai mokyklinių autobusų ir autobusų su vaikų

vežimo ženklais sustojimo vietos. Kelių eismo taisyklių 34 punktas nurodo: Artėdamas prie sustojusios transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais ir įjungta avarine šviesos signalizacija ar prie sustojusio mokyklinio autobuso su įjungtomis įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis, vairuotojas privalo sulėtinti greitį, prireikus – ir sustoti, kad praleistų vaikus ir juos lydintį asmenį.
Kita bėda: vaikai nukenčia, kai juos automobiliais veža tėvai, kiti artimieji (į mokyklas ir iš jų, kitais tikslais) ir šie artimieji ar patys sukelia, ar patenka į kitų vairuotojų sukeltus eismo įvykius. Vaikus, žemesnius kaip 135 cm ūgio, reikia vežti tik specialiose kėdutėse, didesnius – tik prisegtus saugos diržais.

Patarimai tėvams.

Tėvų pavyzdys – pats geriausias vaiko mokytojas. Tėvai turi rodyti savo vaikams gero elgesio pavyzdį, pamokyti saugiai nueiti į mokyklą ir grįžti. Reikia pratinti vaikus neskubėti, prieš einant per kelią sustoti, apsidairyti ir įsiklausyti. Užmiesčio keliu reikia eiti kaire puse, o pereiti kelią į abi puses gerai matomoje vietoje. Išlipus iš autobuso mieste reikia nueiti iki perėjos ar sankryžos, užmiestyje – palaukti, kol autobusas nuvažiuos.
Eismo taisyklės iš pėsčiųjų reikalauja: Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms.

Patarimai mokytojams.

Mokytojams dažnai tenka taisyti tėvų klaidas, kai į mokyklą atėjęs vaikas tėvų yra išmokytas kelyje elgtis neteisingai. Svarbu priminti vaikams apie atsargumą kelyje po pamokų. Tai priminti visiems, daugiau dėmesio skirti judresniems, išsiblaškiusiems vaikams. Išlydint po pamokų į namus reikėtų priminti, kad vaikai neskubėtų, būtų atidūs, išlipę iš autobuso nebėgtų pro jo galą ar priekį per kelią. Kad vaikai būtų saugūs, turi pasirūpinti ir mokyklinių ar kitų vaikus vežančių autobusų vairuotojai.
Mokslo metų pradžia kartu yra ir rudens pradžia, todėl kas dieną vis aktualesnis tampa atšvaitų ir kitų šviesą atspindinčių priemonių naudojimas.

Patarimai mokiniams.

Didesnieji turėtų pagloboti mažuosius, rodyti jiems gero elgesio pavyzdį. Matant neatsargiai besielgiančius nedvejojant sulaikyti, įspėti.

 


Spalio 11 d. KET pakeitimų apibendrinimas

2014 m. spalio 11 d. įsigaliojo Kelių eismo taisyklių (toliau - KET) pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1086. Atkreipiame eismo dalyvių dėmesį į kai kuriuos naujai patvirtintus KET reikalavimus:

X skyrius (Eismo reguliavimo signalai)

► Jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su žalia rodykle, nukreipta į dešinę, vairuotojams leidžiama sukti į dešinę ir degant draudžiamam šviesoforo signalui, tačiau prieš įvažiuodami į sankryžą jie privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop" linija" ir (ar) „Stop" liniją, jei jų nėra, - prieš pėsčiųjų perėją, šviesoforą ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinus, kad tai yra saugu ir nebus trukdoma kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems, kurių judėjimo kryptį jie kerta.
Atkreiptinas dėmesys, kad šis KET punktas pripažįstamas netekusiu galios 2020 m. sausio 1 d., t. y. reguliuojamose sankryžose ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtintų lentelių su žalia rodykle po šios datos neliks.

 Skaityti plačiau


Svarbus įstatymas būsimiems vairuotojams

Lietuvoje nuo 2014 liepos 1 d. įsigaliojo nauja vairavimo mokymo tvarka, kadangi daugeliui norinčiųjų išmokti vairuoti dažnai trūksta informacijos kuri būtų tiksli ir aiški, mes norime Jums pateikti pagrindinius reikalavimus kurie pagal įstatymų punktus  yra susiję su transporto priemonės vairavimo teisės įgijimu.

Parengta pagal:

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-84 Vilnius

SKAITYKITE PLAČIAU